İnsan Kaynakları

1965 yılından bu yana büyüyüp gelişen Paşaoğulları, insan kaynakları politikasının ana unsuru doğru kişilerin doğru pozisyonlara yerleştirilmesidir. Kendi yöneticilerini yetiştirmeyi hedefleyen bir şirket olarak çalışanların eğitim ve gelişimine önem verilir, değişim ve gelişimin sürekliliğine inanılır.

Çalışanlar arasında hiçbir farklılık gözetmeyerek yetkinliklerini ve bilgilerini kullanabilecekleri uygun ortam sağlanır. Her “Paşaoğulları” ekibin önemli bir parçasıdır.

Seçme ve Yerleştirme

Seçme ve Yerleştirme, şirkete iyi olan yetenekleri kazandırmak için Paşaoğullarının en önem verdiği insan kaynakları fonksiyonlarından birisidir. Adaylarımızda aradığımız ortak özellikler; pozisyonun gerektirdiği eğitim, teknik bilgi ve yetkinliklerin yanında yoğun iş temposunda yaratıcı çalışabilmek ve yenilikçi fikirler üretebilmektir.

Adaylarda aradığımız ortak yetkinlikler aşağıdaki gibidir:

  • Müşteri Odaklılık
  • Etkili İletişim Kurma
  • Sürekli Öğrenme & Gelişim
  • Takım Çalışması
  • Değişime Açık Olma
  • Yaratıcılık & Yenilikçilik
  • Sonuç & Çözüm Odaklılık
  • Planlama & Organizasyon

Şirketimize yapılan tüm başvurular, gizlilik ilkesi kapsamında adalet ve fırsat eşitliği gözeterek değerlendirilir.

Paşaoğulların’da işe yeni alınan çalışanların ücretlerinin belirlenmesinde, şirket içi dengeler ve piyasa koşulları dikkate alınır. Görevin gerektirdiği sorumluluklarla beraber, kişinin sahip olduğu eğitim, deneyim ve yetkinlikler esas alınır. Pozisyon için uygun olan adaylara teklif iletilirken, diğer adaylara e-mail yolu ile bilgilendirme yapılır. Paşaoğulları’na başvurularınızı web sitemizden ileterek de gerçekleştirebilirsiniz.

Eğitim ve Gelişim

Her yıl eğitim analiz çalışması yapılarak, performans değerlendirme, kariyer planları ve yetenek yönetimi doğrultusunda bir eğitim programı hazırlanır. Eğitim programının amacı; çalışanların hem mesleki bilgi ve becerilerini hem de kişisel becerilerini geliştirmektir. Paşaoğullarında eğitim, çalışanların şirkete hızlı adapte olmaları amacıyla oryantasyon programı ile başlar, teknik ve kişisel becerileri geliştirme eğitimleri ile devam eder. Ayrıca çalışanların ihtiyaçlarına yönelik farklı eğitimler için alanında deneyimli ve öncü eğitim kurumları ile işbirliği yapar.

Performans ve Yetenek Yönetimi

Paşaoğullarında uygulanmakta olan performans değerlendirme sistemi ile yüksek performans gösteren organizasyon kültürü yaratmak öncelikli hedefimizdir. Performans yönetiminde, Paşaoğullarının temel stratejilerine uygun olarak hedefler belirlenir. Bu hedefler doğrultusunda iş performansının ölçülmesi için çalışanlar ve yöneticiler karşılıklı olarak iş hedefleri konusunda anlaşmaya varırlar. Performans değerlendirme sisteminde hem hedefler hem de yetkinlikler değerlendirilir, yarıyılda ve yıl sonunda yapılandırılmış olarak yılda iki kez uygulanır.

Performans değerlendirme sonucunda elde edilen veriler; Eğitim ve Gelişim, Kariyer Yönetimi ve Ücret Yönetimi sistemleri gibi diğer insan kaynakları süreçlerinin uygulanmasında kullanılır.

Tüm çalışanların yer aldığı performans değerlendirme sistemine ek olarak, yılda bir kez yönetim kadroları için “360 Derece Performans Değerlendirme” uygulaması yapılır.

Yetenek yönetimi ile üst düzey pozisyonlarda çalışabilecek yeteneklerin belirlenmesi, geliştirilmesi ve şirkette tutundurulması hedeflenir.

İŞ BAŞVURU FORMU

Browse...

Maksimum boyut 10 MB geçmemelidir.

Please wait...