Kalite ve Çevre Politikası

Paşaoğulları Tekstil Kalite ve Çevre Politikası

– Müşteri memnuniyetini gerçekleştirmek için müşteri beklentilerini ve gereksinimlerini sürekli ölçerek, firmamızın imalat kalitesini sürekli iyileştirmek.

– Çalışanlarımızın yetkinliğini ve memnuniyetini arttırmak.

– Yenilikçi düşünce ile sektörümüzde, müşterilerimizin gereksinimlerine en iyi şekilde karşılık vermek, bölge ekonomisine katma değer sağlamak.

– Değişen pazar şartlarına uygun rekabet gücümüzü arttırıcı, teknolojik gelişmeleri takip etmek ve uygulamak.

– İlgili risk ve fırsatları gözeterek, süreçlerimizde en yüksek performansa ulaşmayı hedeflemek.

– İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili şartları iyileştirmek ve gerekli tüm önlemleri almak.

– Sürdürülebilir atık yönetim ile kirliliği kaynakta azaltarak atık oluşumunun en aza indirilmesini, tekrar kullanımını, geri dönüşümümü, geri kazanımını ve bertarafını sağlamak.

– Çevre ile ilgili tüm yasal ve özel şartlara uymak ve Çevre Yönetim Sistemi’ni ve performansını sürekli iyileştirmek,

– Çevresel etkileri dikkate alarak, kirliliği oluşmadan önce kaynağında önleyecek yöntemler oluşturmak,

– Tüm çalışanlarına çevre konusunda eğitimler vererek üst yönetimden en alt birime kadar tüm çalışanların çevre sorumluluk bilincini arttırmak.

Müşteri Memnuniyeti 0%
Çalışan Memnuniyeti 0%
İnovasyon 0%
Çevre Dostu 0%